UWAGA: Każdy użytkownik jest proszony o dokończenie tłumaczenia stron w kategorii „Tłumaczenia do ukończenia” przed rozpoczęciem tworzenia nowych stron

Join The Fan Lab, a private Fandom research community for users in the US and UK where you will be asked to share your opinions on all things gaming and entertainment! Click here to see if you qualify

Moduł:TranslateForInfoboxes/aliases

Z ARK: Survival Evolved Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

return {
  ["type"]               = "Rodzaj",
  ["item"]               = "Przedmiot",
  ["items"]              = "Przedmioty",
  ["weapon"]              = "Broń",
  ["weapons"]             = "Broń",
  ["stacksizecomment"]         = "Rozmiary stosów mogą być zmienione w konfiguracji.",
  ["stacksize"]            = "Rozmiar stosu",
  ["weight"]              = "Waga",
  ["durability"]            = "Wytrzymałość",
  ["durabilityperuse"]         = "Wytrzymałość na użycie",
  ["singleuse"]            = "Jedno użycie",
  ["food"]               = "Jedzenie",
  ["water"]              = "Woda",
  ["health"]              = "Zdrowie",
  ["stamina"]             = "Energia",
  ["torpidity"]            = "Apatia",
  ["eggsize"]             = "Rozmiar jaja",
  ["kibbletype"]            = "Rodzaj karmy",
  ["spoilsin"]             = "Pleśnieje w",
  ["spoilsto"]             = "Wynik pleśnienia",
  ["decomposesin"]           = "Rozkłada się przez",
  ["addedin"]             = "Od wersji",
  ["itemids"]             = "Identyfikatory przedmiotów",
  ["spawncommand"]           = "Komenda spawnująca",
  ["or"]                = "lub",
  ["variant"]             = "Wariant",
  ["unlocktekgram"]          = "Odblokuj [[Tekgram]]",
  ["entityinformation"]        = "Informacje o istocie",
  ["releasedate"]           = "Data wydania",
  ["supportedby"]           = "Supported by",
  ["foundinsupplycrate"]        = "Obecne w [[Zrzuty|Zrzutach]]",
  ["beacon-white"]           = "Biały",
  ["beacon-green"]           = "Zielony",
  ["beacon-blue"]           = "Niebieski",
  ["beacon-purple"]          = "Fioletowy",
  ["beacon-yellow"]          = "Żółty",
  ["beacon-red"]            = "Czerwony",
  ["cat:foundinbeacon-white"]     = "Kategoria:W białych zrzutach",
  ["cat:foundinbeacon-green"]     = "Kategoria:W zielonych zrzutach",
  ["cat:foundinbeacon-blue"]      = "Kategoria:W niebieskich zrzutach",
  ["cat:foundinbeacon-purple"]     = "Kategoria:W fioletowych zrzutach",
  ["cat:foundinbeacon-yellow"]     = "Kategoria:W żółtych zrzutach",
  ["cat:foundinbeacon-red"]      = "Kategoria:W czerwonych zrzutach",

  -- Weapons
  ["ammofor"]             = "Ammo for",
  ["ammoused"]             = "Ammo used",
  ["meleedamage"]           = "Melee damage",
  ["rangeddamage"]           = "Ranged damage",
  ["explosivedamage"]         = "Explosive damage",
  ["basedamagenote"]          = "This is the base damage, but due to the way damage is calculated, not everything will receive this exact amount.",
  ["rateoffire"] = "Rate of fire",
  ["rateoffire-short"] = "RPS",
  ["rateoffire-wikipedia"] = "wikipedia:Rate of fire",
  ["magazinesize"] = "Magazine size",
  ["reloadtime"] = "Reload time",
  ["damagepersecond-wikipedia"] = "wikipedia:Damage_per_second",
  ["damagepersecond-short"] = "DPS",
  ["second"] = "second",
  ["seconds"] = "seconds",

  -- Consumables
  ["consumables"]           = "Jadalne",
  ["consumable"]            = "Przedmiot jadalny",
  ["valuesgivenforhumans"]       = "wartości dla ludzi",
  ["cookingtime"]           = "Czas gotowania",
  ["cookedin"]             = "Gotowane w",
  ["cat:consumables"]	         = "Kategoria:Jadalne",
  ["cat:"]               = "Kategoria:",
  ["cat:eggsize"]           = "Kategoria:$1 jaja",
  ["eggsize-pagename"]         = "Jajo $1",

  -- Creatures
  ["creatures"]            = "Creatures",
  ["creature"]             = "Creature",
  ["subject"]             = "Subject",
  ["dossiers"]             = "Dossiers",
  ["dossier"]             = "Dossier",
  ["manuals"]             = "Manuals",
  ["technicalmanual"]         = "Technical Manual",
  ["fieldmanual"]           = "Field Manual",
  ["commonname"]            = "Common Name",
  ["groups"]              = "Groups",
  ["group"]              = "Group",
  ["sex"]               = "Sex",
  ["species"]             = "Species",
  ["modelnumber"]           = "Model Number",
  ["dimensions"]            = "Dimensions",
  ["fuel"]               = "Fuel",
  ["threatlevel"]           = "Threat Level",
  ["primaryfunction"]         = "Primary Function",
  ["timeperiod"]            = "Time Period",
  ["diet"]               = "Diet",
  ["temperament"]           = "Temperament",
  ["docile"]              = "Docile",
  ["cowardly"]             = "Cowardly",
  ["curious"]             = "Curious",
  ["loyal"]              = "Loyal",
  ["evasive"]             = "Evasive",
  ["evasiveaggressiveattacked"]    = "Evasive, Aggressive when attacked",
  ["opportunistic"]          = "Opportunistic",
  ["aggressive"]            = "Aggressive",
  ["highlyaggressive"]         = "Highly Aggressive",
  ["patchnotes"]            = "Patch Notes",
  ["notyetreleased"]          = "Not Yet Released",
  ["releaseversions"]         = "Release Versions",
  ["cat:unavailableon-pc"]       = "Category:Unavailable on PC",
  ["cat:unavailableon-xbox"]      = "Category:Unavailable on Xbox",
  ["cat:unavailableon-ps4"]      = "Category:Unavailable on PS4",
  ["cat:unavailableon-mobile"]     = "Category:Unavailable on Mobile",
  ["cat:unavailableon-switch"]     = "Category:Unavailable on Switch",
  ["cat:upcomingcreatures"]      = "Category:Upcoming Creatures",
  ["cat:creaturereleasedin-version"]  = "Category:Creatures released in v$1",
  ["cat:creaturereleasedin-year"]   = "Category:Creatures released in v$1",
  ["dlc"]               = "DLC",
  ["events"]              = "Events",
  ["variants"]             = "Variants",
  ["variant"]             = "Variant $1",
  ["creatureids"]           = "Identyfikatory stworzeń",
  ["taming"]              = "Taming",
  ["domestication"]          = "Domestication",
  ["tameable"]             = "Tameable",
  ["rideable"]             = "Rideable",
  ["breedable"]            = "Breedable",
  ["tameablecheatnote"]        = "Untamable creatures can still be tamed by using cheats",
  ["yes"]               = "Yes",
  ["no"]                = "No",
  ["unknown"]             = "Unknown",
  ["torporimmune"]           = "Torpor Immune",
  ["tamingmethod"]           = "[[Taming]] Method",
  ["knockout"]             = "Knockout",
  ["tranquilizertaming"]        = "Tranquilizer Taming",
  ["passivetaming"]          = "Passive",
  ["nonviolenttaming"]         = "Non-Violent Taming",
  ["levelrequirement"]         = "[[Level]] Requirement",
  ["level-n"]             = "[[Level]] $1",
  ["preferredkibble"]         = "Preferred [[Kibble]]",
  ["preferredfood"]          = "Preferred Food",
  ["equipment"]            = "Equipment",
  ["habitat"]             = "Habitat",
  ["spawnsduringevent"]        = "Spawns only during an [[Event]].",
  ["livesincaves"]           = "Lives in [[Caves]].",
  ["spawnedatobelisks"]        = "Can be summoned at the [[Obelisk|Obelisks]].",
  ["cat:creatures"]          = "Category:Creatures",
  ["breedinginterval"]         = "Breeding Interval",
  ["totalmaturationtime"]       = "Total Maturation Time",
  ["adolescenttime"]          = "Adolescent Time",
  ["juveniletime"]           = "Juvenile Time",
  ["babytime"]             = "Baby Time",
  ["dragweight"]            = "Drag Weight",
  ["eggarticlename"]          = "Dinosaur Egg",
  ["egg"]               = "Egg",
  ["incubationrange"]         = "[[Incubation]] Range",
  ["gestationtime"]          = "[[Breeding#Pregnancy|Gestation]] Time",
  ["incubationtime"]          = "[[Breeding#Incubation|Incubation]] Time",
  ["cat:incubation"]          = "Category:Incubation",
  ["cat:gestation"]          = "Category:Gestation",
  ["reproduction"]           = "Reproduction",
  ["breeding"]             = "Breeding",
  ["cat:creatureslayingeggs"]     = "Category:Creatures that lay eggs",
  ["cat:tameablecreatures"]      = "Category:Tameable creatures",
  ["cat:untameablecreatures"]     = "Category:Untameable creatures",
  ["cat:rideablecreatures"]      = "Category:Rideable creatures",
  ["cat:rideableswimmingcreatures"]  = "Category:Rideable swimming creatures",
  ["cat:rideableflyingcreatures"]   = "Category:Rideable flying creatures",
  ["cat:breedablecreatures"]      = "Category:Breedable creatures",
  ["cat:unbreedablecreatures"]     = "Category:Unbreedable creatures",
  ["cat:creaturescarryablebyhumans"]  = "Category:Creatures that can be carried by humans",
  ["humanscancarry"]          = "Humans Can Carry",
  ["uniqueskins"]           = "Unique [[:Category:Skins|Skins]]",
  ["riderweaponry"]          = "Rider Weaponry",
  ["cat:riderweaponry"]        = "Category:Creatures that can be ridden while wielding weapons",
  ["cat:creaturescarryablebyhumans"]  = "Category:Creatures that can be carried by humans",
  ["cat:shouldermountedcreatures"]   = "Category:Creatures that can be shoulder-mounted",
  ["shouldermounted"]         = "Shoulder-Mounted",
  ["data"]               = "Data",
  ["xpforkill"]            = "XP For Kill",
  ["experience"]            = "Experience",
  ["xp"]                = "XP",
  ["drops"]              = "Drops",
  ["fecessize"]            = "[[Feces]] Size",
  ["radiationimmune"]         = "Radiation Immune",
  ["cat:radiationimmunecreatures"]   = "Category:Creatures that are immune to radiation",
  ["xpforkillnote"]          = "Base experience given when hitting the final blow on a level 1 creature while on foot.",
  ["speciallootchance"]        = "Special Loot Chance",
  ["speciallootchancenote"]      = "Chance to have items within its inventory when killed. This can be a simple trophy or valuable gear depending on the creature.",
  ["immobilizedby"]          = "Immobilized By",
  ["listofcreaturesimmobilizedbytraps"] = "List of Creatures Immobilized by Traps",
  ["carryableby"]           = "Carryable By",
  ["listofcarryablecreatures"]     = "List of Carryable Creatures",
  ["candamage"]            = "Can Damage",
  ["listofcreaturesthatcandamagestructures"] = "List of Creatures That Can Damage Structures",
  ["cat:torporimmunecreatures"]    = "Category:Creatures that are immune to torpor",
  ["cat:creatureswithteksaddles"]   = "Category:Creatures with tek saddles",
  ["cat:creatureswithplatformsaddles"] = "Category:Creatures with platform saddles",
  ["cat:creaturesthatcanwearhats"]   = "Category:Creatures that can wear hats",
  ["mobileonly"]            = "[[ARK: Survival Evolved Mobile|Mobile]] only",
  ["cat:nosaddlerequirementcreatures"] = "Category:Creatures that can be ridden without saddles",
  ["nosaddleneeded"]          = "No Saddle Needed",
  ["cat:creaturespreferingkibbletype"] = "Category:Creatures that prefer $1 kibbles",
}